Klauzula Informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZESŁANYCH PRZEZ FORMULARZ ZAPYTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
1. Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa;

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Odyssey sp. z o.o.:
1. w celu organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej;
2. w celach marketingowych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług marki Nissan i dealera Odyssey.

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do kontaktu w sprawie wymienionej w formularzu zapytania ze strony internetowej.

Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?
1.w zakresie przygotowania oferty na wymieniony w formularzu zapytania samochód i organizacji oraz  przeprowadzenia jazdy próbnej –  – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”),
2.w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych?
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Odyssey sp. z o.o. jest marketing towarów i usług marki Nissan i dealera Odyssey, w tym przedstawienie oferty sprzedaży samochodu  i usług serwisowych, badanie satysfakcji klienta po przeprowadzonej jeździe próbnej lub wizycie serwisowej.

Jak może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
1.Mogą  się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: [email protected], adres korespondencyjny: ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa;

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1.w związku z realizacją jazdy próbnej – do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z jazdą próbną (w tym zobowiązań podatkowych Dealera wynikających z jego dokumentacji dotyczącej jazdy próbnej), a w przypadku, gdy jazda próbna nie dojdzie do skutku, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy  Pana/Pani zapytanie;
2.w celu marketingu bezpośredniego – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazywane:

– Nissan Sales Central and Eastern Europe z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 176

–  jak również wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;

– zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);

–  księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Decyzje dotyczące organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej, badania satysfakcji klienta oraz marketingu towarów i usług Odyssey sp. z o.o., nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Oferty specjalne

NOWY NISSAN X-TRAIL OD RĘKI

Szczegóły

NISSAN QASHQAI AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN JUKE AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN TOWNSTAR AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN LEAF AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

OCENA STANU TECHNICZNEGO ZA 99 ZŁ

Szczegóły

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Szczegóły

Stacje ładujące WALLBOX

Szczegóły

VALUE ADVANTAGE

Szczegóły

Odyssey Warszawa

ul. GÓRCZEWSKA 32
01-147 WARSZAWA
tel. 22 533 55 55
[email protected]

Odyssey Częstochowa

ul. BUGAJSKA 6/8
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. 34 368 21 22
[email protected]

Odyssey Kielce

ul. 1 MAJA 254
25-646 KIELCE
tel. 41 300 70 70
[email protected]

Odyssey Lublin

DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 74A
20-325 LUBLIN
tel. 81 475 47 54
[email protected]

SERWIS BLACHARSKI

ul. JAGIELLOŃSKA 55
03-301 WARSZAWA
tel. 22 811 80 90
[email protected]

SAMOCHODY UŻYWANE

ul. GÓRCZEWSKA 32
01-147 WARSZAWA
tel. 22 533 55 55
[email protected]
Płatności kartą i gotówką do kwoty 10 000 zł Nissan Odyssey - Płatności

created & designed by Trendmark
Nissan Odyssey